امروزآذر ۱۹, ۱۴۰۲

الکترونیک

وقفه خارجی

وقفه خارجی ، چگونگی کار با آن ها در AVR- قسمت دوازدهم آموزش کامل AVR

وقفه خارجی

شمارنده فرکانس ، آموزش ساخت مدار به همراه hex فایل – پروژه آموزش کامل AVR

آموزش کامل avr

واحد ADC ، نحوه کار با این واحد در AVR – قسمت سیزدهم آموزش کامل AVR

USART ،چگونگی برقرار کردن ارتباط – قسمت یازده آموزش کامل AVR

spi

SPI : نحوه کار در میکروکنترلرهای AVR – قسمت دهم آموزش کامل AVR

کریستال 32k

کریستال ۳۲k ، برقراری ارتباط با میکروکنترلرها – قسمت نهم آموزش کامل AVR

کتابخانه استاندارد

کتابخانه استاندارد و فرمت بندی رشته ای در AVR – قسمت هشتم آموزش کامل AVR

صفحه نمایش LCD ،راه اندازی و تعامل با AVR – قسمت هفتم آموزش کامل AVR

وزودی خروجی دیجیتال

ورودی خروجی ( I/O )های دیجیتال – قسمت ششم آموزش کامل AVR

میکروکنترلر atmega8

میکروکنترلر Atmega8 از خانواده AVR – قسمت پنجم آموزش کامل AVR