امروزآذر ۱۹, ۱۴۰۲

شیمی

وجود سیاره بی خورشید

دانستی های جالب و عجیب علمی

موش

ویدیو : وقتی نوشابه یک موش را حل می کند !

شماتیک رشته های پلیمری (سبز) پذیرنده های فلورینی (آبی) که الکترون ها را به فلورین های خارجی منتقل میکنند

اخبار علمی : ساخت پنل های خورشیدی که انرژی را ذخیره می کنند

واکنش شیمیایی هندوانه و آلومینیوم مذاب 760 درجه

ویدیو : عاقبت هندوانه ای که روی آن آلومینیوم مذاب ریخته میشود

ساخت سردترین مولکول جهان امکان مشاهده ماده در حالت های مختلف را برای دانشمندان فراهم میکند

دانشمندان MIT رکورد سردترین مولکول جهان را شکستند!

این باتری اریگامی می تواند دستگاه هایی با نیاز میکروولتی را شارژ کند و خودش هم با آب کثیف شارژ می شود

ساخت یک باتری اریگامی که با آب کثیف شارژ میشود!

نانوتکنولوژی امکان چاپ رنگ های درخشان بدون استفاده از جوهر را فراهم کرده است

اخبار علمی : نانوتکنولوژی و پرینت رنگی بدون استفاده از جوهر!

خنده رویی یک صفت اکتسابی است اما ژن های شما می توانند این خصلت را تقویت کنند

فکر می کنید چرا برخی از مردم بیشتر از بقیه می خندند؟

در عمق اقیانوس زرده حتی بعد از شکستن هم داخل سفیده معلق می ماند

ویدیو : اگر تخم مرغ را زیر دریا بشکنیم، چه اتفاقی می افتد؟

تاثیر هورمون عشق یا هورمون اکسیتوسین روی بدن شباهت های زیادی با تاثیر الکل روی بدن دارد؛ البته آثار مخرب آن کمتر است

اخبار علمی : عشق می تواند تاثیری مشابه الکل داشته باشد