امروزمهر ۹, ۱۴۰۲

خانه هوشمند

اتاق هوشمند

با این گجت بلوتوثی اتاقتان را به اتاق هوشمند تبدیل کنید

سنسور خانه هوشمند

سنسور خانه هوشمند بسازید و کیفیت محیط را زیر نظر داشته باشید

سیستم اینترنت اشیا

سیستم اینترنت اشیا بسازید و با کمترین هزینه خانه را هوشمند کنید

سیستم آبیاری باغچه

سیستم آبیاری باغچه با قابلیت اتصال به دستیار صوتی الکسا بسازید

سیستم تنظیم محیطی با استفاده از رزبری پای

با استفاده از رزبری پای یک سیستم تنظیم محیطی ملایم همراه با فرمان صوتی بسازید

برای فضاهای تنگ و تاریک پنجره هوشمند و مصنوعی بسازید

آموزش ساخت گلدان هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت

سیستم روشنایی هوشمند با قابلیت نصب روی وسایل مختلف بسازید

با رزبری پای گجت پیش بینی آب و هوا بسازید

با برد آردوینو قفل بلوتوثی هوشمند و ایمن بسازید [Arduino]